Brainstormsessie: Verbeter de zorg voor mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag!

Hoe helpen we Pieter en hoe helpen we zijn begeleiders? Ongeveer dertig mensen van Amerpoort, Reinaerde en andere instellingen kwamen dinsdagavond in Utrecht bijeen om die vraag te beantwoorden. Worsteling De casus draaide rond cliënt Pieter  van Amerpoort. Pieters begeleiders en gedragsdeskundige M. Bruinsma zaten op de eerste rij en konden de casus toelichten. Pieter[…]

Zorg voor de ‘digitalisering’ zorg

We verkennen de problemen en mogelijkheden van digitalisering in onze maatschappij en welke invloed dit heeft op mensen met een verstandelijke beperking. Ook proberen we antwoord te geven welke partijen hier invloed op hebben en wat ze volgens ons zouden moeten doen. Sanne van der Hagen            Jethro Hardeman                     Sonja Heijkamp   Noodklok Komen er[…]