Zorg voor de ‘digitalisering’ zorg

We verkennen de problemen en mogelijkheden van digitalisering in onze maatschappij en welke invloed dit heeft op mensen met een verstandelijke beperking. Ook proberen we antwoord te geven welke partijen hier invloed op hebben en wat ze volgens ons zouden moeten doen. Sanne van der Hagen            Jethro Hardeman                     Sonja Heijkamp   Noodklok Komen er[…]