Brainstormsessie: Verbeter de zorg voor mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag!

Hoe helpen we Pieter en hoe helpen we zijn begeleiders? Ongeveer dertig mensen van Amerpoort, Reinaerde en andere instellingen kwamen dinsdagavond in Utrecht bijeen om die vraag te beantwoorden. Worsteling De casus draaide rond cliënt Pieter  van Amerpoort. Pieters begeleiders en gedragsdeskundige M. Bruinsma zaten op de eerste rij en konden de casus toelichten. Pieter[…]