Zorginnovisie ontstaan via www.Partup.nl !

 

Innovisie

14 augustus had ik een idee waar ik iets mee wilde doen. Ik wilde een intervisie groep creeeren met mensen vanuit verschillende expertises die met elkaar informatie wilde delen over de invloed van technologie in de zorg. Binnen de instelling had ik al wel pogingen gedaan om mensen bij elkaar te krijgen, maar dit was weerbarstig. Mensen hebben er geen tijd voor binnen hun werk of willen niet in hun vrije tijd met hun werk bezig zijn. Een enigzins ontmoedigende conclusie waar ik aan begon te wennen. Maar toch bleef de wens om informeel met soortgenoten ervaringen uit te delen over technologie in de zorg. Ook had ik steeds meer de overtuiging dat echte innovatie maar zelden vanuit de organisatie komt en dus des te vaker uit andere sectoren.

 

Platform:

Via een workshop kwam ik aanraking met www.partup.com . een startup die een nieuwe boodschap verkondigde: Werken met tijdelijke teams aan projecten die er voor jou toedoen! Ik werd geinspireerd door de mogelijkheden die het me kon brengen. Immers kon ik nu met mijn idee 2 dingen doen: testen of er meer mensen zijn die dezelfde gedachten hadden en 2: die mensen betrekken hierbij die ik nodig heb om die intervisiegroep van de grond af te krijgen!

 

Succes:

Schermafbeelding 2015-10-07 om 00.37.01Toen ik op 14 augustus mijn idee op partup zette zag ik na een week dat er al 15
mensen waren die zich als supporters hadden aangemeld. Dit betekende dus dat er na een week al 15 mensen waren die mee wilde denken over de intervisie groep. Dit was voor mij een bevestiging dat ik blijkbaar een idee had waar meer mensen op zaten te wachten en ik dus mee door moest. Binnen de kortste keren waren er binnen mijn partup de meeste supporters die mee wilde denken. Dit was wel een signaal dat ik serieus moest nemen!
Idee uitbreiden:

In het begin schrok ik wel van de hoeveelheid supporters die zich aangemeld hadden, maar al gauw gaf het me een enorme boost dat dit dus mogelijk is als je het op een andere manier organiseert! Ook had deze groep veel meer potentie dan alleen maar het delen van ervaringen over technologie in de zorg. Ik kwam tot een aantal conclusies: 1. Er zijn veel meer mensen die graag in hun vrije tijd meepraten over technologie in de zorg

  1. deze mensen hebben met hun verschillende expertises de potentie om nieuwe ideen te ontwikkelen.
  2. willen mensen gemotiveerd blijven, moeten ze voelen date r met hun ideen ook iets gedaan wordt.
  3. Instellingen denken ook hard na over nieuwe zorgconcepten, maar zoeken juist nu naar ideen buiten de eigen kaders.

Deze conclusies kon ik gebruiken om mijn innovisie duurzaam te maken en daarmee innovatie in de zorg te versnellen. Daarom breidde ik Innovisie uit met 3 stappen. 1. Vanuit ervaringen en ideen kunnen we toewerken naar nieuwe zorgconcepten.

  1. Nieuwe zorgconcepten kunnen uitgetest worden binnen een organisatie die dit wil adopteren/ experimenteren
  2. Organisaties kunnen ook met gerichte vragen komen binnen Innovisie waarbij we het collectieve denkkracht vanuit verschillende expertises gebruiken om tot nieuwe oplossingen te komen.
  3. Vanuit die zorgconcepten zou je hackatons kunnen organiseren waarbij het beste idee wint en dus door de organisatie geadopteerd wordt.

 

Samenwerken:Schermafbeelding 2015-10-12 om 22.48.40

Maar alleen met supporters waren we er niet. Zo moest er een geschikte ruimte gevonden worden, wilde ik dat er gefilmd werd, en wilde ik ook dat Instellingen zich aan gingen sluiten zodat goede ideen geadopteerd kunnen worden met tijd, geld en lef! Hiervoor maakte ik activiteiten aan binnen de Partup die vrij snel al opgevuld werd. Zo mocht ik de ruimte gebruiken van het Permanent Future Lab bij
Seats2meets in Utrecht. Ook had ik al vrij snel iemand die wilde filmen en 2 top dames die in mijn idee geloofde en graag mee wilde helpen met de Kick-off!

 

Wat ik erg bijzonder vond was de verscheidenheid die zich had ingeschreven voor de Kick-off bijeenkomst. Hulpverleners, patienten, oud-bestuurders, managers, consultants hadden zich allemaal ingeschreven om buiten werktijd om hier aan mee te doen! We hebben zoveel verschillende expertises dat we in principe een nieuwe zorg start up kunnen opzetten die zorg anders gaat vormgeven!

 

Jethro Hardeman

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *